We zijn ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij respecteren jouw privacy en gaan vertrouwelijk met jouw (persoons)gegevens om. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we je over privacygevoelige aspecten van onze diensten en website.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website www.tyrecity.nl.

De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door ons (TyreCity) gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we gebruiken en met welk doel we dit doen.

Door gebruik te maken van deze website geeft je aan deze privacy- en cookieverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.

Verwerking persoonsgegevens

We beschikken enkel over jouw persoonsgegevens wanneer je deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website.

Doeleinden verwerking

We gebruiken de volgende persoonsgegevens, alleen als je daar zelf toestemming voor geeft:

  • voor en achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

De persoonsgegevens die we van je verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met je in contact te kunnen komen
  • offertes en facturen te versturen

Beveiliging en bewaartermijnen

Ik neem passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door mij bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@tyrecity.nl.

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop we met privacy omgaan, kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Derden

We verstrekken in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wanneer je via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze website: www.tyrecity.nl.

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.